Thailand, Sukothai Prov, Sukothai Standing Buddha With Stars, 2008, IMG 8681
Thailand, Sukothai Prov, Sukothai Standing Buddha With Stars, 2008, IMG 8681

Thailand, Sukothai Prov, Sukothai Standing Buddha With Stars

Return to Travel Photos

More photos from Thailand, Sukothai