Tanzania, Mjini Magharibi Prov, Arrival In Zanzibar On The Dhow, 1984, 35mm.2
Tanzania, Mjini Magharibi Prov, Arrival In Zanzibar On The Dhow, 1984, 35mm.2

Tanzania, Mjini Magharibi Prov, Arrival In Zanzibar On The Dhow

Return to Travel Photos

More photos from Tanzania, Mjini Magharibi