Vietnam, Quang Binh Prov, Water Buffalo, 2010, img_2946
Vietnam, Quang Binh Prov, Water Buffalo, 2010, img_2946

Vietnam, Quang Binh Prov, Water Buffalo -

Return to Travel Photos

More photos from Vietnam, Quang Binh